Property Details

Amersfoort – Utrechtsestraat 19-21 - Amersfoort

Te huur €150.000 per jaar - Aanbod huur

Oppervlakte
Circa 300m² bvo begane grond

Huurprijs
€ 150.000,- per jaar, te vermeerderen met de gebruikelijk BTW

Huurtermijn
5 jaar met twee aansluitende periode van vijf jaar

Huuringangsdatum
Nader overeen te komen

Huurbetaling
Per maand vooruit

Indexering
Jaarlijks conform CBS/CPI reeks alle Huishoudens met als basisjaar 2006=100, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW, te stellen voor huuringangsdatum

Huurovereenkomst
Standaard ROZ 2012 huurovereenkomst winkelruimte

Bestemming
Winkelruimte ex artikel 7:290 e.v. BW

Opleveringsniveau
Leeg en bezemschoon, ontdaan van alle interieurelementen

Courtage
Indien er een transactie tot stand komt, zullen wij u geen courtage in rekening brengen.

Overige condities
Nader overeen te komen

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaresse

Features

Property Map

Similar Properties