Property Details

Utrecht – Lange Elisabethstraat 32 - Utrecht

Te huur NA - Aanbod huur

Oppervlakte
Circa 68m² bvo BG winkelruimte
Circa 45m2 bvo BG secundaire ruimte

Huurprijs
Nader overeen te komen

Huurtermijn
5 jaar met één aansluitende periode van vijf jaar

Huuringangsdatum
Nader overeen te komen

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit

Indexering
Jaarlijks conform CBS/CPI reeks alle Huishoudens met als basisjaar 2006=100, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW, te stellen voor huuringangsdatum

Huurovereenkomst
Standaard ROZ 2012 huurovereenkomst winkelruimte

Bestemming
Winkelruimte ex artikel 7:290 e.v. BW

Opleveringsniveau
Leeg en bezemschoon, ontdaan van alle interieurelementen

Courtage
Indien er een transactie tot stand komt, zullen wij u geen courtage in rekening brengen.

Overige condities
Nader overeen te komen

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaresse

Features

Property Map

Similar Properties