Property Details

Amsterdam – Cornelis Schuystraat 16 - Amsterdam

  • Cornelis Schuytstr 16 Amsterdam

Te huur €115.000 - Aanbod huur
95m² begane grond Print this page

Object:
Cornelis Schuytstraat 16 te Amsterdam

Oppervlakte:
Circa 95m² begane grond
Circa 60m² souterrain

Frontbreedte:
Circa 5 meter

Huurprijs:
€115.000,- per jaar, te vermeerderen met de gebruikelijk BTW

Huurtermijn:
10 jaar plus 5 verleningsjaren

Huuringangsdatum:
Nader overeen te komen

Huurbetaling:
Per kwartaal vooruit

Indexering:
Jaarlijks conform CBS/CPI prijsindexcijfer alle huishoudens 2015=100 voor het eerst één jaar na huuringangsdatum

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW, te stellen voor huuringangsdatum

Huurovereenkomst:
Standaard ROZ 2012 huurovereenkomst winkelruimte

Bestemming:
Winkelruimte ex artikel 7:290 e.v. BW

Opleveringsniveau:
Leeg en bezemschoon, ontdaan van alle interieurelementen

Courtage:
Voor de goede orde delen wij u mede dat wij dit object in portefeuille hebben. Indien er een transactie tot stand komt bent u os geen courtage verschuldigd

Overige condities:
Nader overeen te komen

Voorbehoud:
Goedkeuring eigenaresse

Features

Property Map

Similar Properties